ขนมชั้นใบเตย

ส่วนประกอบ

น้ำใบเตยเข้มข้น

แป้งข้าวจ้าว

แป้งมัน

เกลือ

แป้งเท้ายายม่อม

หางกะทิ

หัวกะทิ

น้ำตาลทราย

น้ำสะอาด

ขั้นตอนการทำ

 1. เตรียมชาม แล้วใส่แป้งทั้ง 3 อย่างลงไป
 2. ใส่เกลือ และน้ำตาลคนให้เข้ากันแล้วพักไว้
 3. เอาหม้อตั้งไฟ ใส่หางกระทิ ต้มให้เดือด
 4. จากนั้นแบ่งออกเป็นสองส่วน ส่วนแรกใส่น้ำใบเตยเพื่อให้ได้สีเขียว และอีกส่วนใส่น้ำเปล่า
 5. ต้มน้ำให้เดือดใส่ใบเตยฉีกลงไป
 6.  จากนั้นเอาถาด กล่องใส่ขนมชั้น ไปนึ่งให้ร้อน ประมาณ 5 นาที
 7. จากนั้นนำ คนแป้งน้ำขนมชั้นทุกครั้งก่อนเทใส่พิมพ์
 8. แบ่งใส่ให้แต่ละชั้นเท่าๆ กัน 
 9. จากนั้นนึ่งชั้นละ 5 นาที สลับสีเขียวกับขาว (ชั้นบนๆ จะใช้เวลานึ่งนานขึ้นหน่อย เนื่องจากแป้งมีความหนาขึ้น)
 10. ทำสลับชั้นกันไปเรื่อยๆ จนเสร็จ
 11. พักขนมชั้นให้เย็น จากนั้นจึงเอาออกจากพิมพ์
 12. ตัดให้เป็นชิ้น แล้วจัดใส่จานเสิร์ฟได้ค่ะ